Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism handlar om att vara positiv till att använda våld för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

Enligt Säkerhetspolisens bedömning finns det idag tre våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige:

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism

Sollentuna kommun har arbetat fram en förvaltningsövergripande handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism. Syftet med arbetet är att värna om demokratin. Har du frågor kring handlingsplanen är du välkommen att kontakta kommunens relationsvåldssamordnare som nås via kommunens växel på telefonnummer 08-579 210 00.

Mer information

Här kan du läsa mer om den nationella samordnarens arbete mot våldsbejakande extremism.

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom

Hit kan du vända dig:

Om du känner dig orolig för att ett barn eller en ungdom har kontakt med någon av de här miljöerna är det bra om du kontaktar mottagningsgruppen för barn och unga på socialkontoret för en anonym konsultation, anmälan eller ansökan om stöd och hjälp. Mottagningsgruppens telefonnummer är 08-579 212 50.