Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våld i nära relation

Våld i nära relation innebär i de allra flesta fall att en kvinna misshandlas eller hotas av en man. Men det finns också kvinnor som misshandlar och hotar män, precis som det kan förekomma våld i samkönade relationer. Barn och ungdomar som upplever våld i hemmet tar alltid mer eller mindre skada av det.

Våld i nära relation kan vara fysiskt, det vill säga bestå av slag, knuffar, sparkar eller strypgrepp. Våld eller misshandel kan också vara psykisk. Exempel på psykisk misshandel är verbala hot och nedlåtande uttryck. Såväl fysisk som psykisk misshandel skrämmer och skadar barn.

Barn och ungdomar som upplever våld i familjen kan visa tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. En del plågas av återkommande minnesbilder, till exempel när de ska sova. Det är viktigt att barn och ungdomar får hjälp med sina upplevelser och de känslor som hör ihop med vad man har sett och hört.

Källa: BRIS, barnperspektivet.se

Hit kan du vända dig:

Ta kontakt med mottagningsgruppen på Socialkontoret barn och ungdom i Sollentuna för konsultation eller för att göra en anmälan. Här kan du läsa mer om vad som händer med anmälan.

Om du vill anmäla till polisen är deras telefonnummer 114 14 för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.

I Brottsoffermyndighetens broschyr Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott finns mer information för vuxna som, privat eller i arbetet, kommer i kontakt med barn.