Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våld och övergrepp

Våld kan vara fysisk misshandel som slag, sparkar och knuffar. Våld kan också vara psykiskt. Att hota, skrämmas, kalla barnet för saker som det upplever kränkande och sårande, att ständigt kritisera eller avvisa är exempel på psykisk misshandel. Alla former av våld mot barn och ungdomar skadar dem allvarligt. Att bli utsatt för våld innebär en allvarlig kränkning av självkänslan. Om det är en förälder eller vårdnadshavare som misshandlar, fysiskt eller psykiskt, kan det skada trygghet och självkänsla extra djupt. Man kan få svårt att lita på andra människor och reaktioner som oro och nervositet är vanliga. Det är också vanligt att barns och ungdomars oro och sorg tar sig fysiska uttryck som till exempel ont i huvudet, ont i magen eller får svårt att sova. I Sverige är det enligt lag förbjudet att slå barn. Lagen mot barnaga kom 1979 och förbudet mot att slå barn gäller alla vuxna, även föräldrar och lärare.

Källa: Brottsofferjourernas Riksförbund – BOJ

Hit kan du vända dig:

Ta kontakt med mottagningsgruppen på Socialkontoret barn och ungdom i Sollentuna för konsultation eller för att göra en anmälan. Här kan du läsa mer om vad som händer med anmälan. På kvällar och helger när socialkontoret är stängt kan du ta kontakt med Socialjouren.

Stödcentrum Nordväst hjälper och stödjer barn och ungdomar som blivit utsatta för brott eller varit vittnen när någon annan blivit utsatt för brott.

Om du vill anmäla till polisen är deras telefonnummer 114 14 för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.

I Brottsoffermyndighetens broschyr Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott finns mer information för vuxna som, privat eller i arbetet, kommer i kontakt med barn.