Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syskonbråk

Alla syskon bråkar någon gång. En del bråkar nästan jämt. Frågan är hur mycket eller ofta man som vuxen ska lägga sig i. Det är viktigt att låta barnen lära sig hantera sina egna konflikter. Så länge barnen är riktigt små behöver man däremot passa på dem lite mer. De har inte lärt sig att förstå sina egna krafter och förmågor och kan skada varandra. De har heller inte utvecklat sin empati, vilket är något man måste lära sig.

När barnen blir lite äldre kan man som vuxen släppa lite mer. Bråkar barnen kan du stå en bit ifrån och se hur det går och avbryta när det går för långt och när någon blir ledsen. Äldre syskon brukar ofta ha övertaget för att de är större och starkare. Då gäller det att stötta det yngre barnet och hjälpa det. Självklart får man inte alltid vara på det yngre barnets sida för då känner sig det äldre barnet åsidosatt. Det är ingen lätt uppgift att reda ut syskongräl och ibland kan man som förälder behöva stöd för att komma vidare.

Källa: 1177

Vänd dig hit:

Sollentuna kommun erbjuder stöd i föräldraskapet från graviditeten tills barnet fyller 18 år. Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp. Allt är kostnadsfritt.

Här på Sollentuna kommuns hemsida kan du läsa mer om vilket föräldrastöd kommunen erbjuder.