Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt med samspel

Samspel kan beskrivas som ett gemensamt handlande. Att samspela är att något ska ske med en gemensam verkan, genom att till exempel olika personer bidrar på olika sätt, tillsammans med varandra. Barns samspel kan definieras som allt det som barn gör tillsammans, alltså all den ömsesidiga kommunikation som sker mellan två eller flera barn.

Samspelet mellan barn kan urskiljas i lek, i rutinsituationer och i allt det som sker i förskolans verksamhet när ett barn på något sätt kommunicerar med ett annat barn. I samspel med varandra kommunicerar barn både verbalt och fysiskt.

Förutsättningar för att barn ska kunna leka och samspela är samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Samförstånd betyder att alla involverade barn förstår att de leker och vad de leker. Ömsesidighet betyder att alla barn i leken är jämställda, de är med på lika villkor oavsett ålder och styrka. Turtagande är när barnen turas om att leda eller ta initiativ.

Det kan finnas olika skäl till att barn har svårt med samspel och vuxna kan på olika sätt skapa, utveckla och stimulera barns samspel.

Källa: Nationalencyklopedin (2008) och Knutsdotter Olofsson (2003).

Vänd dig hit:

Du som förälder och du som arbetar i förskola/familjedaghem kan alltid ta kontakt med familj- och förskoleteamet och med BHV/BVC.

Du som arbetar i förskola/familjedaghem kan också ta kontakt med specialpedagoger som arbetar på avdelningen stöd och utveckling, utbildningskontoret.

Vid större svårigheter, ta kontakt med BUMM eller BUP.