Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt med impulskontroll

Förmågan att kontrollera sina impulser kan till exempel handla om att hålla tillbaka en reaktion eller att avbryta ett pågående beteende. Självreglering kan beskrivas som en förmåga att styra det egna beteendet efter till exempel regler och mål, istället för att låta det styras av yttre och omedelbara saker som händer i omgivningen.

Impulsivitet kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, svårigheter att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke.

Förmågan att kontrollera sina impulser förbättras vanligtvis med ökad ålder och har visat sig ha stor betydelse för till exempel hur väl barn klarar skolan. Det kan finnas olika skäl till att ett barn har svårt med impulskontroll. För föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning finns möjligheter att påverka barnets förmåga till impulskontroll.

Källa: Barkely (1997), ADHD-center och Insidan Dagens Nyheter (2014-11-12).

Vänd dig hit:

Du som förälder och du som arbetar i förskola/familjedaghem kan alltid ta kontakt med familj- och förskoleteamet och med BHV/BVC.

Du som arbetar i förskola/familjedaghem kan också ta kontakt med specialpedagoger som arbetar på avdelningen stöd och utveckling, utbildningskontoret.

Vid större svårigheter, ta kontakt med BUMM eller BUP.