Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter i relationerna

Vi har alla relationer. En del har få, en del har många – somliga relationer känns livsviktiga, medan andra kanske rentav känns tärande. Bra relationer är viktiga för vårt välbefinnande.

För en del människor är det relativt lätt att skapa bra relationer till sin omgivning, medan andra ständigt verkar få problem. Att relatera är något man lär sig hela livet – det är aldrig för sent.

När våra viktiga relationer fungerar bra behöver vi inte så mycket hjälp, men de flesta upplever någon gång att de har relationsproblem som är svåra att lösa.

Det kan vara svårt att veta vad som är rimligt, om vi ställer för stora krav i en relation eller egentligen borde sätta mer gränser. Vad kan man begära av varandra? Då kan det behövas mer kunskap och stöd från någon utomstående.

Det är viktigt med bra relationer för att vi ska må bra.

Källa: Psykologiguiden

Vänd dig hit:

Sollentuna kommun erbjuder stöd i föräldraskapet från graviditeten tills barnet fyller 18 år. Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp. Allt är kostnadsfritt.

Här på Sollentuna kommuns hemsida kan du läsa mer om vilket föräldrastöd kommunen erbjuder.

Sollentuna kommun har också familjerådgivning. Familjerådgivning innebär samtal med syfte att bearbeta konflikter och ge vägledning i parrelationen.

Här på Sollentuna kommuns hemsida kan du läsa mer om den familjerådgivning som finns i kommunen.