Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter i föräldraskapet

Föräldrar är viktiga för sina barn, men ibland kan det vara svårt att vara den förälder man vill vara. Då kan man behöva stöd i sitt föräldraskap.

Källa: sollentuna.se

Vänd dig hit:

Sollentuna kommun erbjuder stöd i föräldraskapet från graviditeten tills barnet fyller 18 år. Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp. Allt är kostnadsfritt.

Här på Sollentuna kommuns hemsida kan du läsa mer om vilket föräldrastöd kommunen erbjuder.