Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress, oro och ångest

Barn och ungdomar kan känna stress och oro på grund av många orsaker, till exempel för att de vill bli accepterade av kamrater, uppfylla olika ideal om utseende eller personlighet, få höga betyg eller komma in på rätt utbildning. Stress kan också bero på en jobbig situation hemma eller oförmåga att koppla av ifrån dataspel eller sociala medier. Att ha varit med om stora påfrestningar som krig och flykt från sitt hemland eller dödsfall i familjen kan också leda till stark stress.

När någon är stressad kan det visa sig på många olika sätt, till exempel genom: irritation, ilska, oro, oförmåga till koncentration, nervositet, huvudvärk eller magont

Symtom på stress, till exempel rädsla och oro, kan övergå i ångest. Ångest kan vara en ständigt närvarande känsla av en obestämd fara. Ångest kan också vara en känslostorm som kommer plötsligt och kraftfullt. Det senare brukar man kalla panikångest. Ångestkänslan kan växa sig så stark att den tar ens energi och blir ett hinder i livet. Om ångesten hindrar ett barn från att leva som vanligt, det vill säga gå i skolan, hålla ett föredrag eller sitta med i klassrummet, åka buss eller gå i affärer, så behöver barnet hjälp.

Följande symtom är vanliga vid ångest: hjärtklappning, tryck över bröstet/svårt att andas, yrsel, svettningar, spända muskler, torr i munnen eller klump i halsen, stickningar i händerna

Källa: BRIS, barnperspektivet.se

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med BVC när det gäller barn i förskoleålder och med någon i elevhälsoteamet på ditt barns skola när det gäller barn i skolålder.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för att få hjälp.

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man på vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP-klinikens akutenhet.