Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sömnsvårigheter

Alla människor kan drabbas av sömnsvårigheter, även barn och ungdomar.

Goda sömnvanor är en viktig del av en bra livsstil. Barn och ungdomar behöver sömn för att hjärnan och kroppen ska kunna växa, läka skador och återhämta sig. Dessutom växer och utvecklas barn snabbt, därför behöver de mycket sömn. Sömnen hjälper kroppen att hålla sig frisk och forskning tyder på att bra sömn hjälper till att reglera aptiten och därmed minskar risken för övervikt.

När barn eller ungdomar har sovit för lite får de sämre minne och koncentrationsförmåga och har svårare att lära sig nya saker. De kan också bli ledsna, irriterade och rastlösa.

Men sömnsvårigheter, huvudvärk och magont kan också vara tecken på andra psykiska problem.

Källa 1177

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med BVC när det gäller barn i förskoleålder och med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör när det gäller barn i skolålder. I andra hand kontakta er husläkare, så kan de ge hjälp eller hänvisa hur du ska gå vidare.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för att få hjälp.