Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social utsatthet

Social utsatthet kan innebär att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Det kan innebära att ens familj knappt har pengar för att täcka det viktigaste som mat, hyra, el och kläder. Det kan också innebära att man klarar att täcka de materiella nödvändigheterna, men att man ändå tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard. Social utsatthet kan också betyda att man lever i en konfliktfylld familjesituation med missbruk, psykisk eller fysisk ohälsa eller att skol- eller förskolesituationen inte fungerar tillfredsställande.

Hit kan du vända dig:

Ta kontakt med mottagningsgruppen på Socialkontoret barn och ungdom i Sollentuna för konsultation eller för att göra en anmälan. Här kan du läsa mer om vad som händer med anmälan.