Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självskadebeteende

Att skada sig själv, eller ha ett självskadebeteende, kan innebära att man gör illa sin kropp på något sätt, eller att man utsätter sig för något skadligt eller riskfyllt. Det brukar vara ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Fysisk smärta kan upplevas lättare att stå ut med än känslomässig smärta.

En del kan uppleva en lättnad precis när de skadar sig. Men ångesten och de svårhanterliga känslorna brukar komma tillbaka och kan då vara ännu starkare. Med tiden blir problemen ofta större. Därför är det inte en bra lösning att skada sig själv. Det kan hindra dig från att hitta andra sätt att hantera situationen på.

Den som är förälder eller lärare till någon som skadar sig själv kan prata om hur hen mår, lyssna och hjälpa till att söka hjälp om det behövs.

Om du vill du veta mer:

  • EgoNova är ett informationsprojekt om självskadebeteende och dubbelproblematiken självskadebeteende ätstörningsproblematik.
  • Alla landsting samarbetar i Nationella självskadeprojektet, för att utveckla och samordna kunskap kring unga med risk för eller som redan har ett allvarligt självskadebeteende.

Källa: 1177

Hit kan du vända dig:

För rådgivande samtal, ta i första hand kontakt med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet eller ungdomen tillhör.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till ungdomsmottagningen för rådgivande samtal.

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man på vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP-klinikens akutenhet.