Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självskadebeteende

Att skada sin kropp kan vara ett sätt att göra sig själv illa. Andra använder droger, spel, mat eller sex. En del skadar sig lite grann, andra tar större risker med sitt beteende. Ibland är skadandet ett sätt att lugna eller straffa sig själv eller ett desperat sätt att visa att något är fel och att man behöver hjälp. Att skada sig själv brukar inte betyda att man vill dö, men man kan ändå riskera sitt liv. Självskadebeteende är alltid allvarligt.

Att skära sig är ett vanligt sätt att skada sig, men det finns flera olika sätt att göra sig själv illa. Man kanske bränner sig, sticker sig, hindrar sår från att läka eller bankar huvudet mot en vägg. Barn och ungdomar som skadar sig själva kan känna en slags lättnad precis efteråt men på längre sikt förstärks känslorna av nedstämdhet, uppgivenhet, skam och värdelöshet.

Att barn och ungdomar skadar sig själva kan bero på något av följande:

  • Smärtan när man skadar sig blir tillfälligt starkare än ångesten och gör att ångesten blir lättare att stå ut med
  • Självskadebeteendet ger en känsla av kontroll över en situation eller upplevelse som verkar kaotisk
  • De får utlopp för känslor av aggression – beteendet blir ett sätt att straffa sig själv eller någon annan
  • De vill kanske väcka uppmärksamhet och skuldkänslor hos omgivningen
  • De känner sig svikna eller är rädda för att bli övergivna och skär sig som ett rop på hjälp

Källa: Vårdguiden, umo.se

Hit kan du vända dig:

För rådgivande samtal, ta i första hand kontakt med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för rådgivande samtal.

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man på vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP-klinikens akutenhet.

Vill du veta mer?

Nationella självskadeprojektets hemsida finns mer information. Där finns även webutbildningar för att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende.