Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självmordstankar

Vem som helst kan få problem eller hamna i situationer som känns omöjliga att ta sig ur. Då kan döden framstå som en möjlig väg bort från lidandet. Det kan exempelvis handla om besvikelse över att inte leva upp till egna eller andras förväntningar, svåra förluster eller ett misslyckande.

Det går inte alltid att förklara varför man får självmordstankar, men de utlöses nästan alltid av ett svårt psykiskt lidande. När man mår psykiskt dåligt kan förmågan att hitta lösningar på problem bli tillfälligt nedsatt och då kan självmord framstå som en utväg. Till den som har självmordstankar är det viktigaste budskapet att söka hjälp eller prata med någon hen har förtroende för. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över.

Källa: 1177

Hit kan du vända dig:

För rådgivande samtal, ta i första hand kontakt med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet eller ungdomen tillhör.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till ungdomsmottagningen för rådgivande samtal.

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man på vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP-klinikens akutenhet.

Det går också bara att ta kontakt med någon av följande organisationer:

  • Suicide Zero – en ideell organisation som arbetar nationellt för att minska antalet självmord.
  • Riksförbundet SPES, Suicidprevention och efterlevandes stöd – en organisation som drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord.
  • MIND – en ideell förening som arbetar med att ge medmänskligt stöd och att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och självmord.
  • Bris, som erbjuder stödhelger för familjer där en förälder tagit sitt liv. Barn och vuxna får träffa andra i samma situation och får stöd att hantera livet, sorgen och saknaden.