Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självmordstankar

Tankar på döden är något som är en naturlig del av den personliga utvecklingen under barn- och ungdomsåren. Men om tankar på döden tar upp för mycket tid behöver man få hjälp. I vissa fall övergår tankarna till planer om hur ett självmord kan genomföras och i dessa fall behöver barnet eller ungdomen hjälp omedelbart. Som föräldrar eller närstående vuxen kan man känna oro för att självmordstankar blir verklighet om man tar upp frågan med ett barn. Men att tiga och därmed riskera att barnet inte får hjälp är betydligt farligare än att prata om saken. Den som misstänker att någon går omkring med självmordstankar bör omedelbart se till att personen får hjälp.

självmordsupplysningen finns samlad information och stöd för dig som mår dåligt eller är orolig för någon som kan vara på väg att ta sitt liv. Du kan ta kontakt via webbplatsens chat, forum, blogg eller mail.

Hit kan du vända dig:

För rådgivande samtal, ta i första hand kontakt med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för rådgivande samtal.

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man på vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP-klinikens akutenhet.