Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självkänsla och identitet

Självkänslan betyder mycket för hur vi mår. En stabil självkänsla hjälper oss att våga göra saker vi vill, och att säga ja och nej till saker och att vi vågar ta beslut som är bra för oss.

Om vi har det jobbigt med självkänslan kan det leda till att vi låter bli att göra sånt som vi egentligen vill. I stället kanske vi gör saker som vi inte har lust med, eller gör saker bara för att andra vill det.

Självkänslan kan vara starkare eller svagare i olika perioder i livet och den kan också vara olika stabil i olika situationer. När den är bra påverkas vi inte så mycket av vad andra säger eller tänker. Du kan vara dig själv och strunta i vad andra tycker.

Det finns många olika orsaker till att självkänslan ibland är svagare och ibland hittar man ingen särskild förklaring. Alla behöver få uppskattning, bli sedda och respekterade för den de är. Självkänslan kan påverkas om man ofta har fått höra att man inte duger eller att man är jobbig.

Om man bara får uppskattning när man lyckas jättebra med något, som i idrottstävlingar eller prov i skolan, är det lätt att tro att man bara duger när man har gjort något bra. Att man inte duger bara genom att finnas till. Och ju högre krav man har på sig själv – att vara bra på allt, snygg och populär – desto svårare kan det vara att känna sig nöjd med sig själv.

Självkänslan kan också bli svag om man inte känner sig sedd när man växer upp, till exempel om vuxna som man bor med är sjuka, missbrukar eller har för mycket i sina egna liv för att ha tid och ork för sina barn.

Känslan av att inte duga kan också bero på att människor är olika känsliga från början. Om du är en känslig person kan du ha lätt att få svag självkänsla, även om du har det bra annars, och har haft det bra när du växte upp.

Andra saker som kan bidra till att självkänslan sjunker kan vara om man:

  • blir mobbad
  • är arbetslös
  • är orolig för framtiden och har svårt att bestämma dig för saker som vilken utbildning du ska gå eller vilket yrke du ska satsa på
  • känner dig väldigt annorlunda än dem du har omkring dig
  • har mycket ångest eller känner dig deprimerad
  • är stressad och mår dåligt efter en allvarlig händelse.

Vad det än beror på att självkänslan är svag, så kan den bli bättre.

Källa: umo.se

Hit kan du vända dig:

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp.