Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen.

Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.

Exempel på sexuella övergrepp:

  • Att någon tar på ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett obehagligt sätt eller så att man blir rädd.
  • Att någon pratar med en eller tittar på en på ett sexuellt sätt som man upplever som obehagligt.
  • Att tvingas ha sex fast man inte vill, till exempel tvingas ha samlag med någon eller tvingas stimulera någon sexuellt.
  • Att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller offline.
  • Att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller skydda sig. Till exempel för att man sover eller är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.
  • Att någon utnyttjar sitt överläge och får en att känna att man måste ställa upp på sex.
  • Att bli fotad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte, om det är mot ens vilja eller om man är under 15 år.
  • Att någon försöker köpa eller byta till sig sex med hjälp av till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.
  • Sexuella övergrepp kan ske på många sätt och på olika ställen. Det kan vara både när man träffas offline och via till exempel chatt eller webbkamera.

Vad kan man göra om man själv eller någon annan är utsatt? (Barn och ungdom)

Det är viktigt att våga börja prata med någon vuxen om hur man har det och vad som händer för att det ska bli någon förändring. Det finns många man kan prata med om man behöver stöd och hjälp, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten, skolsköterskan, skolkuratorn, någon på ungdomsmottagningen eller annan vuxen man har förtroende för.

Det är vanligt att man skäms eller tycker att det är pinsamt att prata om att man är utsatt. Då kan du vara ett stöd genom att visa att detta går att prata om. Du kan tipsa om BRIS och berätta om BRIS 116 111 och BRIS-mejlen. Dit kan man ringa och skriva anonymt (man behöver inte säga vem man är). Du kan förstås själv också ringa eller skriva. Om du vill kan du säga till din kompis att du kan följa med till kuratorn, skolsköterskan eller någon vuxen som din kompis vill tala med.

Hit kan du vända dig:

Ta kontakt med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör.

En ungdom kan själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för att få hjälp. Akutmottagningen för våldtagna kvinnor, AVK, på Södersjukhuset erbjuder hjälp att bearbeta övergrepp. De kan även göra en rättsmedicinsk utredning för att säkra bevis till stöd för eventuell rättsprocess.

Du kan också ta kontakt med mottagningsgruppen på Socialkontoret barn och ungdom i Sollentuna för konsultation eller för att göra en anmälan om barn som far illa. Här kan du läsa mer om vad som händer med en anmälan.

BUP kan ge krishjälp till den som blivit utsatt för sexuella övergrepp. De utreder också om den som har blivit utsatt behöver någon form av behandling. Behandlingen bygger framför allt på samtal och kan vara individuell, rikta sig till hela familjen eller vara i grupp tillsammans med andra utsatta ungdomar. BUP kan även ge stöd till föräldrar.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.