Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykisk ohälsa i familjen

Att leva nära en person som mår psykiskt dåligt

De som lever nära en person som mår psykiskt dåligt blir ofta påverkade av det. Alla närstående, men speciellt de som är unga, bär oftast på en oro för den som mår psykiskt dåligt. Förmodligen är oron större bland dem som är barn till någon som är sjuk, eftersom det handlar om ens förälder och någon man är beroende av. En del är också rädda för en förälder som på grund av sin sjukdom har konstiga tankar eller beter sig hotfullt.

Unga som är närstående till personer med psykisk ohälsa får ta på sig många olika roller och är ofta beredda på att något svårt eller jobbigt ska hända. Allt det här leder till att det är svårt att få energi över till sitt eget liv, man kan bli upptagen både känslomässigt och rent praktiskt genom att man får sköta mycket av vardagsarbetet hemma. Det kan bli svårt att få tid till vänner och skolarbete.

Hit kan du vända dig:

Man kan alltid ta kontakt med BVC när det gäller barn i förskoleålder, eller med någon i elevhälsoteamet på den skolan barnet tillhör när det gäller barn i skolålder, för råd och stöd.

För barn som har en förälder med psykisk ohälsa erbjuder kommunen stödgrupper. Här kan du läsa mer om stöd grupper för barn i Sollentuna och vem du kan ta kontakt med.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för att få råd och stöd.

Vid misstanke om att ett barn far illa på grund av psykisk ohälsa i familjen, ta kontakt med mottagningsgruppen på Socialkontoret barn och ungdom i Sollentuna för konsultation eller för att göra en anmälan. Du som arbetar med barn och ungdomar har anmälningspliktHär kan du läsa mer om vad som händer med en anmälan. Som barn och förälder kan man också ansöka om stöd hos socialkontoret.

Att må psykiskt dåligt som förälder

När man mår psykiskt dåligt kan man behöva söka hjälp och stöd för att komma vidare. Det kan handla om lättare psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner. Det kan också handla om mer allvarliga psykiska problem, funktionsnedsättningar och diagnoser. Att må psykiskt dåligt som förälder innebär att det blir särskilt viktigt att söka hjälp eftersom ens barn också påverkas.

Hit kan du vända dig:

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du som är vuxen i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Din husläkare kan, om det behövs, remittera dig vidare till psykiatrin.

Du kan även vända dig till Internetpsykiatri vid depression, paniksyndrom eller social fobi.

Vid allvarligare psykiska problem vänder du dig till den psykiatriska vården. Är du 18 år eller äldre vänder du dig till Sollentuna psykiatriska öppenvård. Man kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss.

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via Mobila akutenheten Karolinska som är öppen till klockan 22.00 alla dagar. Du kan därefter vända dig till den gemensamma länsakutmottagningen på S:t Görans sjukhus som har öppet dygnet runt.

Information om hjälp och stöd som kommunen erbjuder vid varaktiga psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Källa: livlinan.org1177