Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Hur man upplever tiden i skolan varierar. Det kan vara roligt och man trivs men ibland jobbigt. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon. Man ska inte behöva må dåligt i sin skola.

Alla situationer är unika och man vet bäst själv hur det känns att vara i sin egen situation. Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som man kan byta idéer och erfarenheter med. Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal, elevhälsan eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet.

Läs mer på UMO

Hit kan du vända dig:

Vänd dig till elevens lärare/mentor som i sin tur ska kontakta elevhälsoteamet på respektive skola för att på olika sätt arbeta vidare med att lösa elevens problem.

Skol- och familjeteamet samarbetar med skola och familj kring frågor som rör bland annat problem i skolan.

Om problemet blir långvarigt kontaktas avdelningen för stöd och utveckling.