Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, hos barn och unga kan orsakas av traumatiska händelser som barnet eller den unge inte klarar av att ta sig igenom utan att drabbas av psykiska symtom. Typiskt för posttraumatiskt stressyndrom är att barnet återupplever den traumatiska händelsen om och om igen, ofta när det försöker somna.

Olika människor har olika förutsättningar att hantera påfrestande händelser i livet. Det har att göra med den enskilda individens medfödda sårbarhet och uppväxtmiljö. De flesta klarar av normal psykisk stress, men vissa traumatiska händelser kan upplevas som så svåra att barnet inte klarar av att ta sig igenom krisen, utan drabbas av psykiska symtom. Det kallas för posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

En traumatisk upplevelse kan underminera barnets tilltro till omvärlden och därmed till den egna förmågan att fungera i den. Traumatiska händelser som kan utlösa posttraumatiskt stressyndrom hos barn kan vara:

  • upprepade konflikter och familjevåld
  • sexuella övergrepp
  • misshandel och hot
  • olycksfall och svår sjukdom
  • att ha bevittnat eller upplevt våld, svåra olyckshändelser eller naturkatastrofer
  • att ha bevittnat eller upplevt krig, våld, hot, utsatthet och flykt, exempelvis som flyktingbarn.

Barn tar skada av traumatiska händelser på ett likartat sätt som vuxna, men symtomen kan variera beroende på barnets utvecklingsnivå.

Man brukar beskriva tre grupper av symtom vid posttraumatiskt stressyndrom:

  • Återupplevande. Typiskt för PTSD är att barnet återupplever den traumatiska händelsen om och om igen, ofta när det försöker somna. Det är inte ovanligt att barn upprepar ett visst beteende i lek, teckningar och tal.
  • Undvikande. Barnet betraktar de hemska händelserna utifrån ett sakligt och oberört perspektiv, vilket kan tolkas som tecken på att barnet inte har blivit påverkat. Barn med PTSD verkar ofta håglösa, likgiltiga och vill inte längre leka med sina kamrater.
  • Överdriven vaksamhet. Motvilja att gå till skolan, sömnsvårigheter, retlighet och mörkerrädsla är vanligt.

Källa: Vårdguiden

Hit kan du vända dig:

Ta i förs­ta hand kon­takt med BVC när det gäl­ler barn i för­sko­le­ål­der och med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör när det gäl­ler barn i skol­ål­der.

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man på vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP-klinikens akutenhet.