Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobbning och kränkning

Mobbning är när någon upprepade gånger blir kränkt av andra. Det kan till exempel vara att bli retad, slagen, eller utfryst. Det kan också vara kränkningar som sker online. Om ett barn blir mobbat måste det alltid tas på allvar. I skolan, förskolan och på fritids finns det en plan för hur personalen ska hantera mobbning.

Barn berättar inte alltid för vuxna om de blir mobbade. Barns och ungdomars reaktioner varierar med barnets ålder, personlighet och andra omständigheter. Om barn mår dåligt kan det till exempel ta sig uttryck på ett eller flera av följande sätt:

  • Barnet sover sämre.
  • Barnet har sämre aptit.
  • Barnet är irriterad och lättretlig.
  • Barnet är ledsen och nedstämd.
  • Barnet presterar sämre i skolan.
  • Barnet inte vill gå till skolan.

Källa: 1177

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med elevens lärare/mentor eller med någon i elevhälsoteamet.

Skol- och familjeteamet samarbetar med skola och familj kring frågor som rör bland annat mobbning och kränkning.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till ungdomsmottagningen för att få stöd och hjälp.