Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missbruk i familjen

I varje skolklass i Sverige finns statistiskt sett flera barn som har en förälder som dricker för mycket.

Barns liv påverkas av missbruk i familjen

När en person dricker så mycket att vardagen blir lidande och hela livet påverkas har drickande utvecklats till ett missbruk. Missbruk handlar inte bara om alkohol utan kan även handla om andra droger. Missbruk gör att förmågan att vara förälder försämras. Även om det aldrig var meningen, blir ett barn till en missbrukande förälder lidande av missbruket.

För barn kan ett missbruk i familjen innebära att:

  • Barnet får uppleva negativa personlighetsförändringar hos sin förälder när den är påverkad. Det kan handla om att föräldern blir aggressiv, låter konstig på rösten eller tappar omdömet och gör saker som aldrig skulle hända när föräldern är nykter.
  • Det förekommer lögner i familjen. Medlemmarna i en familj där det finns missbruk vill ofta dölja missbruket för omvärlden. Barnet kan känna sig tvunget att ljuga för att skydda sin mamma eller pappa.
  • Barnet får ta på sig för mycket ansvar, till exempel om man är äldst av syskonen får hjälpa sina småsyskon med det som en påverkad förälder inte sköter om. Att leka och läsa läxor får man inte tid med.
  • En ökad risk för att det blir mycket bråk och konflikter i familjen. En berusad förälder kan reagera starkt och bli arg över saker som i vanliga fall inte väcker någon ilska. För ett barn blir hemmet inte en trygg plats att vara på när man inte vet vad som kan hända.

Källa: barnperspektivet.se

Hit kan du vända dig:

Man kan alltid ta kontakt med BVC när det gäller barn i förskoleålder, eller med någon i elevhälsoteamet på den skolan barnet tillhör när det gäller barn i skolålder, för råd och stöd.

För barn som har en förälder med missbruksproblem finns stödgrupper. Här kan du läsa mer om stödgrupper och vem du kan ta kontakt med.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för att få råd och stöd.

Vid misstanke om att ett barn far illa på grund av missbruk i familjen, ta kontakt med mottagningsgruppen på Socialkontoret barn och ungdom i Sollentuna för konsultation eller för att göra en anmälan. Du som arbetar med barn och ungdomar har anmälningspliktHär kan du läsa mer om vad som händer med en anmälan. Som barn eller förälder kan man också ansöka om stöd hos socialkontoret.

Att vara förälder och missbruka alkohol/droger

Att vara inne i ett missbruk av alkohol eller någon annan drog kan betyda att man mister många kontakter. Vänner, släktingar eller grannar kanske anar hur det står till, men kan ha svårt att veta vad de ska göra eller säga. Då drar de sig kanske undan istället.

För den som har ett missbruk är det ofta svårt att erkänna, både för sig själv och andra, att man har ett problem. För föräldrar är det ofta ännu svårare. Hos många finns en rädsla för att barnet ska tas ifrån dem om sanningen kommer fram.

Det kan vara svårt att klara av att vara förälder när ett missbruk styr tillvaron. Många försöker bryta sitt missbruk på egen hand men det är ofta svårt att ge upp sitt invanda beteende på egen hand. I den här situationen behöver många hjälp av någon annan. Barnet också.

Källa: barnperspektivet.se

Hit kan du vända dig:

Du som är vuxen kan själv vända dig till landstinget inom Sollentuna beroendemottagning. För mer information och tidsbeställning ring: 08-123 458 90 (mottagningstelefon) eller: 08-123 458 57 (chefssjuksköterska).

Om du vill ha hjälp med annan behandling för att komma ifrån ditt missbruk tar du kontakt med mottagningen på socialkontorets enhet för missbruk och socialpsykiatri myndighet för information och rådgivning på telefonnummer: 08-579 212 24.

Mer information om hjälp och stöd för vuxna med beroende och missbruk finns på Sollentuna kommuns hemsida.

Att vara anhörig till någon med alkohol- och drogproblem

Här finns mer information om vilket stöd kommunen kan erbjuda till dig som anhörig.