Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrationssvårigheter

Alla barn kan ibland ha svårt att koncentrera sig. Det beror oftast på att själva uppgiften inte intresserar dem. Men för en del barn handlar koncentrationssvårigheterna om någonting annat. Barnet kan till exempel ha svårt att fokusera på rätt sak, lätt att bli distraherad av det som händer i omgivningen eller att ha svårt att behålla fokus på mindre stimulerande uppgifter.

Orsaken kan till exempel vara

  • sociala problem i hemmet
  • oro för till exempel en närstående som inte mår bra
  • fysisk sjukdom, som kan ta mycket av barnets tid och kraft
  • funktionsnedsättning, som till exempel adhd.

För att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter kan det vara bra med en tydlig struktur. Som förälder är det bra att vara lyhörd för vad ens barn verkar må bra av. Det underlättar ofta för barnet om tillvaron är så planerad och förutsägbar som möjligt hemma. Som förälder kan man hjälpa sitt barn genom att vara förutseende och förbereda barnet på vad som ska hända. Att ha regelbundna rutiner för mat och sömn mår de flesta barn bra av, och särskilt viktigt kan det vara om barnet har svårigheter att koncentrera sig. Som förälder är det bra att hålla sig informerad om hur ens barn har det i skolan. Ofta behöver man också vara ett stöd för barnet i skolarbetet när det till exempel gäller läxor och prov. Därför är det viktigt att ha en god och regelbunden kontakt med skolan.

I förskolan och skolan är det viktigt att hela tiden följa upp så att alla förstått och är med på vad som ska göras. För barn med koncentrationssvårigheter är det särskilt viktigt att miljön är tydlig och strukturerad. Som stöd för barn som har svårt att koncentrera sig är det bra att ha tydliga scheman och arbetsplaner, så barnet vet vad som ska hända under dagen. Ibland kan det vara lättare för barnet om man använder bilder för att åskådliggöra det. Barnet kan behöva ha möjlighet att gå undan och vila lite under dagen.

Källa: 1177

Hit kan du vända dig:

Ta i förs­ta hand kon­takt med BVC när det gäl­ler barn i för­sko­le­ål­der och med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör när det gäl­ler barn i skol­ål­der.

Vid behov gör BUP och Sollentuna barn- och ungdomsmedicinska mottagning fördjupade bedömningar.