Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilska och utbrott

Barn får i allmänhet som mest utbrott och använder som mest fysiskt våld i 2-3 års åldern. De flesta lär sig därefter att hantera sin aggressivitet. Men barn och ungdomar som fortsätter att ofta få återkommande våldsamma utbrott kan vara i riskzonen att förbli våldsbenägna även i vuxen ålder. Ilska och utbrott kan ha många olika orsaker, till exempel fysisk rädsla för andra, otrygg hemmiljö, inlärningssvårigheter, neurologiska handikapp, beteendestörningar och psykiska trauman.

Källa: wikipedia

Hit kan du vända dig:

Ta i förs­ta hand kon­takt med BHV/BVC när det gäl­ler barn i för­sko­le­ål­der och med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör när det gäl­ler barn i skol­ål­der.

Familj- och förskoleteamet och Skol- och familjeteamet kan kontaktas för råd och stöd.