Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i form av fysiskt och psykiskt våld, men även socialt, till exempel genom att ett barn eller ungdom isoleras eller att vardagsaktiviteter kontrolleras.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utmärks av att det är planerat, kollektivt sanktionerat och ibland kollektivt utövat samt att ett så kallat hederstänkande har en avgörande roll.

Drabbar både flickor och pojkar

Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män kan drabbas av denna typ av våld och förtryck, även om det främst är centrerat kring kontroll av flickors och kvinnors sexualitet och familjebildning. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor är exempel på hur hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck och är alla mycket allvarliga brott.

Läs mer om hedersrelaterat våld och förtryck på hedersfortryck.se.

Hit kan du vända dig:

Ta kontakt med mottagningsgruppen på Socialkontoret barn och ungdom i Sollentuna för konsultation, ansökan om stöd eller för att göra en anmälan om barn eller ungdomar som far illa. Här kan du läsa mer om vad som händer med en anmälan.

Ungdomar kan direkt ta kontakt med Origo – resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Även yrkesverksamma och ideella aktörer kan ta kontakt med Origo för konsultativt stöd och vägledning.

Om du vill anmäla till polisen är deras telefonnummer 114 14 för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan.