Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska problem

Ekonomisk utsatthet kan innebära att barn eller ungdomar får leva och växa upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. En familj som har så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader kan söka försörjningsstöd hos hemkommunen. Försörjningsstödet kallades tidigare socialbidrag.

I Sverige innebär ekonomisk utsatthet sällan att barn får gå hungriga och frysa för att deras föräldrar inte har råd att köpa mat och kläder. Oftare handlar det om att inte ha samma möjligheter som de flesta barn har. Att leva i en familj som har det dåligt ställt påverkar ofta barnets hela vardag. Man har också färre möjligheter till en aktiv fritid än ett barn från en familj med stabilare ekonomi. Barnen begränsas bland annat av avgifter för fritidsaktiviteter, bussbiljetter och dyr utrustning. De kan inte följa med sina vänner på biobesök eller en fika och hamnar utanför gemenskapen.

Källa: http://www.raddabarnen.se

Om du misstänker att ett barn far illa kan du kontakta mottagningsgruppen på Socialkontoret barn och ungdom i Sollentuna för konsultation, ansökan om stöd eller för att göra en anmälan om barn som far illa. Här kan du läsa mer om vad som händer med en anmälan.

Alla har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ring kontaktcenter 08-579 210 00 så får ni information om hur man ansöker.

Gör en provberäkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. (Öppnas i nytt fönster)