Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depression och nedstämdhet

Alla barn och ungdomar är ledsna och nedstämda ibland. Men om de negativa känslorna inte försvinner utan blir kvar en längre tid kan det vara fråga om en depression. Även mycket små barn kan visa tecken på depression. Om ett litet barn av någon anledning behöver vänta för länge på att få sina grundbehov (närhet, trygghet, mat, tröst, värme) tillfredsställda kan barnet ändra sig från att vara kontaktsökande och i samspel med andra till att bli inåtvänd och i värsta fall apatisk.

Några vanliga tecken på att ett barn eller ungdom är deprimerad:

  • håglöshet, brist på ork
  • försämrad självkänsla
  • barnet håller sig undan sociala kontakter, till exempel sina kamrater
  • mat- och sovvanor förändras (fungerar inte)
  • koncentrationssvårigheter
  • tankar på döden

 Källa: barnperspektivet.se

Hit kan du vända dig:

Ta i förs­ta hand kon­takt med BVC när det gäl­ler barn i för­sko­le­ål­der och med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör när det gäl­ler barn i skol­ål­der.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till ungdomsmottagningen för att få hjälp.

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man på vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP-klinikens akutenhet.