Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnet trivs inte i förskolan

När ett barn inte mår bra eller kanske inte trivs på förskolan kan det visa sig på en flera olika sätt. Kanske leker inte barnet, kanske hamnar det i konflikter eller är ledset.

För att komma tillrätta med situationen kan det krävas ett detektivarbete med mycket information och en grundlig analys för att komma fram till vad som inte stämmer.

Är det relationerna till de vuxna? Finns det något barnet är rädd för? Har barnet någon att leka med? Kan hon eller han knyta an till någon? Hur ser barngruppens sammansättning ut? Mår barnet dåligt fysiskt?

Barn kan vara väldigt bra på att förklara vad som är fel. Att prata med barnet är alltid första steget när det uppstår frågor och svårigheter. Samtidigt är det oerhört viktigt med en god kommunikation mellan förskolepersonal och föräldrar. Genom att jämföra erfarenheter kan man hjälpa varandra att bättre förstå barnets reaktioner och situation.

Det är viktigt att identifiera när problemet uppstår, om det är i en speciell situation, och om det finns andra situationer som fungerar bättre.

För att ett barn ska trivas i förskolan måste det kunna knyta an till minst en vuxen inom verksamheten, det är en förutsättning för att det ska kunna komma in i leken och utvecklas tillsammans med de andra barnen. En annan viktig förutsättning för att barnet ska trivas är att föräldrar och förskolepersonal samarbetar med varandra.

Källa: Psykologiguiden

Vänd dig hit:

Du som förälder och du som arbetar inom förskola/familjedaghem kan alltid ta kontakt med familj- och förskoleteamet.

Du som arbetar inom förskolan kan också ta kontakt med specialpedagoger inom avdelning stöd och utveckling,  utbildningskontoret.