Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ätstörningar

Om man tänker mycket på mat och ätande kan det bero på att man har en ätstörning. Det är också vanligt att den som har en ätstörning tänker mycket på sin kropp och är sträng eller dömande mot sig själv. Det finns olika sorters ätstörningar. Man kan vara rädd för att äta ”fel” eller för att gå upp i vikt. Då kanske man knappt äter något alls. Eller också tappar man kontrollen och äter jättemycket när man är ensam men inget alls när man är med andra. Kanske försöker man göra sig av med mat som man har ätit genom att kräkas. En del tränar väldigt hårt för att gå ned i vikt.

Alla sorters ätstörningar påverkar hur man tänker om sig själv. De brukar också påverka ens relationer med andra. En ätstörning innebär alltid att man stör kroppens naturliga funktioner. Det påverkar hur man mår och kan vara farligt för kroppen, och därför är det viktigt att man får hjälp så tidigt som möjligt.

Tecken på ätstörningar kan vara att barnet eller ungdomen:

  • går ner för mycket i vikt, men uppfattar ändå sig själv som tjock och vill gå ner mer
  • är trött och orkar inte med som normalt
  • tränar väldigt mycket, eventuellt i kombination med någon diet som barnet eller ungdomen mår psykiskt dåligt av att göra avsteg från
  • använder laxermedel
  • har stort kontrollbehov

Källa: UMOBarnperspektivet.se

Hit kan du vända dig:

Ta i första hand kontakt med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör. I andra hand kontakta husläkare så kan de hänvisa hur du ska gå vidare.

En ungdom kan också själv vända sig till skolkuratorn eller till Ungdomsmottagningen för att få hjälp.

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man på vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP-klinikens akutenhet.

Läs mer om ätstörningar på Kunskapscentrum för ätstörningar, Frisk & Fri eller UMO.