Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autism eller diagnos inom autismspektrum (ASD)

ASD används som samlingsnamn för autism eller diagnos inom autismspektrum. Graden av svårighet bedöms i tre olika nivåer:

nivå 3 – kräver mycket omfattande stöd

nivå 2 – kräver omfattande stöd

nivå 1 – kräver stöd

Aspergers syndrom är en form av autism. Aspergers syndrom är en diagnos som inte längre sätts men har man fått diagnosen tidigare behöver man inte utredas på nytt eller ändra diagnosen. Aspergers syndrom är en form av autism och innebär att begåvningen är normal eller hög. Både Aspergers syndrom och autism är så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom påverkar bland annat hur man förstår andra och som kan göra att det tar mycket energi att sortera intryck. Man brukar må bra av tydlig information och förberedelser för det som ska hända. Aspergers syndrom brukar också göra att man är bra på att lära sig mycket om sånt man är intresserad av.

Vardagslivet påverkas av Aspergers syndrom. Hur mycket det påverkas beror till stor del på omgivningens krav och förväntningar. Ju mer man själv och andra får lära sig om hur man funkar och vad man behöver, desto lättare brukar vardagslivet bli.

Aspergers syndrom har inte med intelligens att göra, och är inte en sjukdom.

Vad innebär det?

Det är olika för olika personer, men Aspergers syndrom innebär att man har någon eller några av de här egenskaperna:

  • Att man har svårt att förstå hur andra tänker och upplever saker. Det brukar ge svårigheter i sociala sammanhang.
  • Att man tar in precis den information som orden ger, bokstavligt. Om någon säger ”Kan du öppna fönstret?”, kanske man svarar ”ja” på frågan men utan att förstå det som en uppmaning att öppna fönstret. Man brukar också ha svårt att förstå ironi och sarkasm. Men med tiden brukar man lära sig sånt som att alla inte alltid uttrycker sig bokstavligt.
  • Att man har svårt både att själv använda sig av ansiktsuttryck, gester, röstläge och andra sorters kroppsspråk, och att förstå när andra använder det. Därför kanske man inte vet när det till exempel är läge att säga något eller att sluta prata.
  • Svårighet att organisera och planera sin vardag.
  • Man kan ha väldigt lätt att lära sig mycket om vissa saker, men väldigt svårt att lära sig annat. En del med Aspergers syndrom har något ”specialintresse”, ett eller några ämnen som man är särskilt intresserad av och lär sig mycket om.
  • Man kan vara väldigt bra på att koncentrera sig, fokusera och vara uthållig när det gäller sådant man är intresserad av.
  • Att man är bra på att lära sig och förstå detaljer, men har svårare för helheter och att använda teoretisk kunskap i vardagliga sammanhang. Man kan till exempel ha alla rätt på matteprovet i skolan men få svårt med samma typ av räkning när man ska betala i en affär.
  • Att man har annorlunda perceptionsförmåga, alltså uppfattning om hur saker känns, låter eller smakar. Man kan till exempel vara väldigt känslig för ljud eller lukter, eller smak och konsistens på mat. Eller så tycker man att kläder i vissa material eller tajta kläder är obehagligt. Det kan också påverka vilken sorts beröring man tycker om; man kanske tycker att det gör ont att klippa naglarna, eller ogillar lätt beröring.
  • Att man har svårt med relationer till andra, som till exempel kompisar, familj och i kärleksrelationer.

Det är vanligt att flera så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går in i varandra. Man kan till exempel ha både Aspergers syndrom och ADHD.

Autism

I vardagen märks autism framför allt på hur man samspelar och kommunicerar med andra människor. Man kan till exempel undvika ögonkontakt och ha svårt att kommunicera med kroppsspråk och gester. Man har också begränsade intressen och kan ha upprepande beteenden, det vill säga att man gillar att göra samma sak om och om igen. En del som har autism är överaktiva och kan ha svårt att koncentrera sig mer än mycket korta stunder. En del som har autism pratar inte alls medan en del har ett väl utvecklat tal.

Källa UMO samt 1177

Hit kan du vända dig:

Ta i förs­ta hand kon­takt med BVC när det gäl­ler barn i för­sko­le­ål­der och med någon i elevhälsoteamet på den skola barnet tillhör när det gäl­ler barn i skol­ål­der.

Vid behov gör BUP och Sollentuna barn- och ungdomsmedicinska mottagning fördjupade bedömningar.

Barn och ungdomar med asperger och autism kan få olika typer av hjälp och stöd hos Autismcenter för små barn, Habiliteringens kurs- och kunskapscenterHabiliteringscenter Sollentuna och hos Avdelningen funktionshinder. På Habilitering och Hälsas hemsida finns mer information om vilka insatser landstinget kan erbjuda.