Svårigheter

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Till vänster finns kortfattade beskrivningar av olika typer av psykisk ohälsa och sociala problem. Varje text innehåller också tips på vilka aktörer som du kan kontakta eller hänvisa till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adhd

Adhd innebär att man har svårt med koncentration och uppmärksamhet. Det kan också innebära att man är väldigt impulsiv, alltså att man ofta gör saker direkt och utan att tänka efter. Man kan lätt störas om det händer mycket omkring en. En del med adhd är väldigt aktiva, och en del har svårt med sociala relationer.

En särskild undergrupp av adhd kallas add. De mest framträdande svårigheterna vid add är ouppmärksamhet, avledbarhet, glömska, igångsättningssvårigheter, bristande energi/trötthet och problem att organisera och planera.

Adhd är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som inte syns på utseendet men som påverkar vardagslivet. Hur stora svårigheter det blir beror mycket på omgivningens krav och förväntningar. Adhd har inte med intelligens att göra och är inte en sjukdom.

Adhd brukar innebära:

 • Att man har svårt att koncentrera sig eller att vara uppmärksam på något. Att komma igång med saker kan vara jobbigt, eller så tröttnar man fort på något man påbörjat.
 • Att man har svårt att vara ”lagom” aktiv. Det är vanligt att man är väldigt aktiv, har svårt att sitta still eller känner sig rastlös. Ibland kan man känna sig helt slut och inte vilja röra sig alls.
 • Att man är väldigt impulsiv, alltså att man gör saker direkt, utan att tänka efter. Man kan också ha svårt att styra över hur man reagerar i olika situationer.

Det finns också annat som är vanligt vid adhd. Man kan ha:

 • lätt att glömma eller tappa bort saker
 • många tankar på en gång, som att de trängs i huvudet
 • svårt att ta instruktioner
 • ett annat sätt att lära sig på, än vad som förväntas i till exempel skolan
 • svårt att skriva eller läsa
 • svårt att passa tider och att planera sin tid
 • svårt med vissa rörelser
 • sömnproblem
 • svårt i samspel med andra personer
 • ångest, oro eller nedstämdhet
 • låg självkänsla.

Man kan ha ett par eller flera av de här egenskaperna. Adhd ser också olika ut för alla; en del har det lätt där andra har svårare och tvärtom. Det är vanligt att flera så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går in i varandra. Man kan till exempel ha adhd och tourettes syndrom samtidigt, eller adhd och diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Källa: UMO

Hit kan du vända dig:

Ta i förs­ta hand kon­takt med BHV/BVC när det gäl­ler barn i för­sko­le­ål­der och med någon i elevhälsoteamet när det gäl­ler barn eller ungdomar i skol­ål­der.

Vid behov gör BUP och Sollentuna barn- och ungdomsmedicinska mottagning fördjupade bedömningar.

Adhd-center är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna med adhd och deras anhöriga