Ibland kan det blir ett bekymmer, till exempel om man är väldigt upptagen av sitt tvång, om det tar mycket tid eller gör att man inte kommer iväg till skolan kan det vara tvångssyndrom. Den som har tvångsyndrom har oftast både tvångstankar och tvångshandlingar men ibland bara tvångstankar. Om det är såhär behöver man stöd och hjälp.