För personal

Rutiner i skolan kring elever med psykisk ohälsa

På varje skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och studie- och yrkesvägledare samt vid behov även skolläkare och psykolog. Elevhälsoteamet har regelbundna möten då man tar upp aktuella behov och problem. Teamet kan ge någon av sina medlemmar i uppdrag att arbeta vidare med ett specifikt problem eller frågeställning, till exempel någon elev som behöver extra stöd i någon form. Kuratorer och skolsköterskor har vid behov enskilda samtal med elever. Samtalen kan handla om relationer, stress, ekonomi, mobbing, kärlek, diskriminering, ensamhet, sorg, utsatthet på nätet, med mera.