För personal

SAGA-teamen

Genom att klicka på rubrikerna kan du ladda ner dokument som tagits fram för samverkan och tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn inom SAGA-teamen.

Vägledning för pedagoger vid oro för barns psykosociala ohälsa

Den här vägledningen har tagits fram på initiativ av, och i samverkan mellan representanter från förskolor, Stöd och utveckling (BUK), BUP, BVC och Familj- och förskoleteamet (SOK), i SAGA-teamet Edsberg/Sjöberg/Vaxmora. Målet med SAGA-teamet är att förebygga psykosocial ohälsa och främja friskfaktorer hos barn. SAGA-teamet verkar för att barn som riskerar psykosocial ohälsa upptäcks tidigt och får rätt stöd. Syftet med den här vägledningen är att den ska vara till stöd i det arbetet.

Mitt barn 5 år

Det här formuläret är en omarbetning av den s.k. femårslappen som BVC skickar till vårdnadshavare inför femårskontrollen.

SAGA-team – Rutin för SAGA-teamen målgrupp 1-5 år 2016

Rutin för samverkan i SAGA-teamen.

SAGA-team – Om SAGA-teamen förskola 2016

Beskrivning av SAGA-teamen.

Information om hösten 2018 i SAGA-teamen

Edsberg Sjöberg Vaxmora

Helenelund Tureberg

Rotebro Viby Norrviken Häggvik