För personal

Representanter i lokala BUS

I lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) finns följande representanter:

Barn och Ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

 

Barn-och utbildningskontoret

Chef Stöd och utveckling, Linda Ekstrand, linda.ekstrand@sollentuna.se,  telefonnummer: 08-579 231 76.

BVC

Barnsjuksköterska/Chefssjuksköterska Maria Pettersson, Sollentuna BVC, telefonnummer: 08-123 360 94

Habilitering och Hälsa

Habiliteringscenter Sollentuna för barn, enhetschef Marika Ödman Lindecrantz, marika.odman-lindecrantz@sll.se, telefonnummer: 08-123 358 51

Mödravårdscentral

Hera Barnmorskor, verksamhetschef Annette Carlström, telefonnummer: 08-58815060.

Socialkontoret

Avdelningen barn och unga, avdelningschef Elisabeth Bengtsson, elisabeth.bengtsson@sollentuna.se, telefonnummer: 08-579 212 57

Barn- och ungdomsenheten, enhetschef Lotta Dagnå, lotta.dagna@sollentuna.se, telefonnummer: 08-579 212 77

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

Rektor Rudbecks gymnasium, Ola Lagerström, ola.lagerstrom@rudbeck.se, telefonnummer: 08- 579 218 37, mobil: 0739-15 18 37