För personal

Representanter i lokala BUS

I lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) finns följande representanter:

Utbildningskontoret

Chef stöd och utveckling, Maria Nyström, maria.nystrom@sollentuna.se,  telefonnummer: 08-579 214 40.

Barnhälsovård

Barnsjuksköterska/Chefssjuksköterska Maria Pettersson, Sollentuna barnhälsovård, telefonnummer: 08-123 360 94

Habilitering och Hälsa

Habiliteringscenter Sollentuna för barn, enhetschef Marika Ödman Lindecrantz, marika.odman-lindecrantz@sll.se, telefonnummer: 08-123 358 51

Mödravårdscentral

Hera Barnmorskor, verksamhetschef Annette Carlström, telefonnummer: 08-58815060.

Socialkontoret

Avdelningen barn och unga, avdelningschef Lena Moseley, lena.moseley@sollentuna.se, telefonnummer: 08-579 212 52

Barn- och ungdomsenheten, enhetschef Lotta Dagnå, lotta.dagna@sollentuna.se, telefonnummer: 08-579 212 77

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

Rektor Rudbecks gymnasium, Ola Lagerström, ola.lagerstrom@rudbeck.se, telefonnummer: 08- 579 218 37, mobil: 0739-15 18 37

Avdelning funktionshinder

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)