För personal

Representanter i lokala BUS

I lokala BUS (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) finns följande representanter:

Barn och Ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

Platsansvarig läkare Erica Bonns, telefonnummer: 08-123 446 76

Barn-och utbildningskontoret

Tf chef Stöd och utveckling, Mikael Lindgren, mikael.lindgren@sollentuna.se,  telefonnummer: 08-579 216 15.

BVC

Barnsjuksköterska/Chefssjuksköterska Rebecka Mattiasson, Sollentuna BVC, telefonnummer: 08-123 360 91

Habilitering och Hälsa

Habiliteringscenter Sollentuna för barn, enhetschef Liv Bjernerup Tinglöv, liv.bjernerup-tinglov@sll.se, telefonnummer: 08-123 358 51

Mödravårdscentral

Hera Barnmorskor, verksamhetschef Annette Carlström, telefonnummer: 08-58815060.

Socialkontoret

Avdelningen barn och unga, avdelningschef Elisabeth Bengtsson, elisabeth.bengtsson@sollentuna.se, telefonnummer: 08-579 212 57

Barn- och ungdomsenheten, enhetschef Lotta Dagnå, lotta.dagna@sollentuna.se, telefonnummer: 08-579 212 77

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

Rektor Rudbecks gymnasium, Ola Lagerström, ola.lagerstrom@rudbeck.se, telefonnummer: 08- 579 218 37, mobil: 0739-15 18 37