För personal

Programgrupper

Programgrupperna är områdesbaserade samverkansgrupper för personal som arbetar med grundskolebarn och med barn i gymnasieskolan. Det finns tre områdesgrupper riktade mot barn grundskoleålder och en kommungemensam grupp för barn gymnasieålder. Programgrupperna består av representanter från skolornas elevhälsoteam, fritidsgårdspersonal, socialkontorets fältteam, Förebyggande enheten, Ungdomsmottagningen, fältfritidsledare, Minimaria, brottsförebyggare, polis, kyrkan och idrottsföreningar.

Syftet med programgrupperna är att bidra till spridning av information om vad som händer i kommunområdet/kommunen. Meningen är också att ge deltagarna möjlighet att lyfta upp aktuella frågor när det behövs för att kunna göra gemensamma satsningar av olika slag. Gruppens personal erbjuds gemensamma kompetenshöjande utbildningar.

Kontaktuppgifter:

Preventionssamordnare, telefonnummer: 08-579 213 22.