För personal

Möjlighet till anonym konsultation

Du som har anmälningsskyldighet kan inte vara anonym när du anmäler oro för ett barn. Även för dig som gör en anmälan som privatperson är möjligheten att vara anonym starkt begränsad. Den enda möjligheten socialtjänsten har att garantera anonymitet vid en anmälan är att du inte berättar vad du heter i kontakt med socialsekreteraren.

Om du vill konsultera en socialsekreterare kring ett barn som du misstänker far illa, så är det däremot möjligt att göra anonymt. Du som kontaktar socialkontoret ska då inte nämna namn eller personuppgifter som identifierar barnet utan enbart berätta om det som oroar dig. Socialkontoret rekommenderar att både du som omfattas av anmälningsskyldighet och du som privatperson misstänker att ett barn far illa konsulterar en socialsekreterare i mottagningsgruppen på socialkontoret barn och ungdom innan en anmälan görs. Socialsekreterare når du på telefonnummer 08-579 212 50.