För personal

Telefonnummer i akuta lägen

SOS alarm 112

112 ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialtjänsten – om ett barn far illa

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta mottagningen på socialkontoret för barn och unga och berätta om din oro. Mottagningen är under kontorstid bemannad med socialsekreterare, övrig tid finns telefonsvarare. Mottagningen nås via kommunens kontaktcenter på telefonnummer: 08-579 210 00.

Socialjouren Nordväst

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Du kan nå socialjouren varje dag mellan kl. 16.00-02.00 (fredagar kl. 14.00-02.00). Telefonnummer: 010-444 05 00.

Psykiatrisk akutmottagning

Vid allvarliga tillstånd har BUP ansvar för den psykiatriska barn och ungdomsvården. I akuta lägen tar man vardagar mellan kl. 8.00-16.00 kontakt med BUP:s mottagning i Sollentuna. Kvällar och helger vänder man sig till BUP:s akutenhet på Sachsgatan 10, vid Södersjukhuset. Telefon till akutenheten: 08-616 69 00.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Stödcentrum för unga brottsoffer 010-563 21 15

Stödcentrum hjälper och stödjer barn och ungdomar mellan 12-21 år som har blivit utsatta för brott eller har varit vittnen när någon annan har blivit utsatt för brott. Även du som anhörig kan få stöd.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer från 21 år och uppåt som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Krisgrupp

I kommunen finns en resurs för psykisk och socialt omhändertagande (POSOM) i samband med händelser som kan utlösa krisreaktioner hos kommunmedborgarna. Krisgruppen inkallas vid behov och är inte som en fast verksamhet som privatpersoner kan vända sig till.