Om SAGA

Om SAGA

Den här webbplatsen ska underlätta att barn och ungdomar som mår dåligt får rätt insats. Webbplatsen är producerad av Sollentuna kommun i samarbete med Region Stockholm. Mer information om webbplatsen finns i menyn till vänster.

SAGA står för SAmarbete Gemensamt Ansvar för barn och unga i Sollentuna. Vi använder det namnet när vi syftar på de aktiviteter i Sollentuna som ökar samarbete och samordning mellan olika aktörer i Sollentuna för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt insats.

Fokus är hur vi bäst samverkar för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som visar tecken på psykisk ohälsa. All hjälp som samhället kan erbjuda, både från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt frivilligorganisationer ska vara lätt att hitta.