För föräldrar

Stöd till föräldrar

Sollentuna kommun erbjuder stöd i föräldraskapet från graviditeten upp till 18 år. Du kan som förälder få enskilt stöd eller delta i en föräldragrupp. Allt är kostnadsfritt för dig som är förälder och boende i Sollentuna.

Föräldragrupper

Alla föräldrar har via kommunens hemsida möjlighet att söka till föräldrautbildningarna ABC, Komet,Trygghetscirkelns föräldraskap och Tonårsföräldragrupp. Klicka här för att komma till Sollentuna kommuns hemsida där det finns mer information och möjlighet att anmäla sig till föräldrautbildning.

Enskilt föräldrastöd och föräldraådgivning

Sollentuna kommun erbjuder föräldrastöd och familjesamtal med familjer i olika former. Vid behov kan andra viktiga vuxna bjudas in, till exempel från det privata nätverket, förskolepersonal, lärare och andra professionella. Uppdragen utformas alltid i nära samarbete med föräldrar.

För gravida och nyblivna föräldrar

På kommunens familjecentraler finns kuratorer tillgängliga för dig/er som väntar barn eller har barn i åldern 0-5 år.

För föräldrar med barn i förskola

Familj- och förskoleteamet finns för dig/er som har barn i åldern 1-5 år (förskola).

För föräldrar med barn i grundskola/gymnasium

Skol- och familjeteamet finns för dig/er med barn i åldern 6-18 år.

Du som förälder kan få stöd i form av samtal kring föräldraskap och familjeliv. Du kan ringa och resonera om i stort sett allt som handlar om relationer inom familjen och utmaningar i föräldraskapet. Du kan också få vägledning när du inte vet var du ska vända dig. Kontakten är frivillig och initieras av föräldrarna själva eller i samråd med till exempel barnmorskemottagning, barnhälsovård/BVC, förskola eller skola. Det råder sekretess men ingenting dokumenteras eller journalförs.

När det behövs samtalar familj- och förskoleteamet och skol- och familjeteamet med barnets pedagog/lärare och föräldrar tillsammans för att hitta gemensamma strategier.

Vid större svårigheter kan föräldrar söka till Sollentuna barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

För föräldrar som är nyanlända

För nyanlända har socialkontoret ansvaret för mottagandet. Centrum för Integration och Flerspråkighet – Sollentuna (CIFS) ansvarar för centralt mottagande av nyanlända elever, modersmålsverksamhet och studiehandledning i kommunala och fristående skolor i Sollentuna. Enheten för flyktingintroduktion och ekonomiskt bistånd erbjuder stöd i form av föräldracirklar.

Familjestöd

Familjestöd ges till barn i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk sjukdom och till barn i svåra skilsmässosituationer. Planering finns för att erbjuda grupp också till föräldrar och barn i familjer där det förekommer våld.

Mer information om stödgrupper för barn och unga finns här på SAGA Sollentuna.

BUP erbjuder en grupp för barn med allvarliga beteendeproblem. BUP i Stockholms län har också en verksamhet som erbjuder gruppbehandling för barn och ungdomar som blivit utsatta för våld eller övergrepp.