För föräldrar

Samordnad individuell plan, SIP

Samordning av stöd till barn och unga

I Sollentuna vill vi arbeta tillsammans för att ge rätt stöd till barn och unga.

När barn och unga har behov av hjälp och stöd innebär det ibland kontakt med flera olika verksamheter, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, skolans elevhälsa och socialtjänsten.

För barn och deras föräldrar kan det innebära:

  • Att det blir många möten och många olika kontakter att hålla ordning på
  • Ibland kan det vara otydligt vilken verksamhet som ska ge hjälpen
  • Att föräldrar får lägga mycket kraft och tid på att samordna och förmedla information emellan de olika verksamheterna
  • Att olika verksamheter kan dra åt olika håll
Är det så för er och vill ni ha hjälp med samordning av stödet?

Ta upp frågan med någon av de kontakter ni har så hjälper de er.

I ett gemensamt möte kan ni få hjälp att göra en samordnad individuell plan, SIP, som är ett verktyg för att samordna insatser från olika verksamheter.

När ett barn eller ungdom behöver insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården säger lagen att kommunen tillsammans med landstinget ska upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att barnet ska få den hjälp det behöver, och om barn och vårdnadshavare samtycker till det.

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den barn och vårdnadshavare.

Av planen ska det framgå

1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än
kommunen eller landstinget, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande
ansvaret för planen.

Kort webb-utbildning om samordnad individuell plan, SIP

Klicka på rubriken här ovanför och se en webb-utbildning. Den är 8 minuter lång och riktar sig till alla som vill veta vad en samordnad individuell plan är.

Ungas delaktighet

Det finns flera sätt för unga att vara delaktiga i en SIP. Ibland är den unge själva med, men om det inte är möjligt kan deras röst göras hörd ändå. Här kan du som förälder läsa mer om hur ditt barn kan vara delaktigt.

Film om SIP för barn och unga

Använd den här filmen för att informera barn och unga om vad en SIP är.