För föräldrar

Förebyggande arbete i förskola och skola

Skolprogram för psykisk hälsa
  • Skolresultat är fokus för skolan i Sollentuna.
  • Arbete mot mobbning enligt Olweus-metoden används i hela kommunen.
  • I förskolan med början i Rotebro används StegVis (program för att utveckla sociala färdigheter och främja emotionell kompetens).
  • Några förskolor har på eget initiativ börjat använda Start (läromedel för social och emotionell utveckling att användas med de allra yngsta barnen på förskolan)
Resurser i kommunen för förskola och skola

Familj- och förskoleteamet inom socialtjänsten med två anställda familjebehandlare arbetar mot förskolan.

Utbildningskontoret har två specialpedagoger anställda som konsulter för förskolan.

För skolan finns fem psykologer anställda av utbildningskontoret som arbetar mot alla skolor oberoende av huvudman. Skol- och familjeteamet har tre socionomer som arbetar mot skolan. Skolorna själva har kuratorer och specialpedagoger.

Alla elever får hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 och 8.