För föräldrar

Hur ser man att någon rökt cannabis?

Ungdomarna i Sollentuna har fått en mer tillåtande attityd till narkotika och framför allt till cannabis. 22 procent av Sollentunas pojkar och 12 procent av flickorna i år 2 på gymnasiet har provat på narkotika. Detta framkommer i den så kallade Stockholmsenkäten från år 2016, en länsövergripande undersökning, som ungdomarna själva har svarat på. Här finns en bild som visar över tid hur många procent av flickorna och pojkarna i år 2 på gymnasiet som provat narkotika. Bilden är hämtad från Stockholmsenkäten.

Utifrån undersökningsresultaten sker nu en satsning från kommunen på att tillsammans med föräldrar få ungdomarna i Sollentuna att ta avstånd från narkotika, och framförallt cannabis som är den vanligaste drogen.

 Fakta om unga och cannabis

En arbetsgrupp inom kommunen har i samarbete med elever på Rudbecks gymnasium tagit fram en åtta minuter lång informationsfilm för föräldrar om cannabis och ungdomar. I informationsfilmen finns bland annat svar på:

  • Hur märker man om ens barn är påverkat av cannabis?
  • Vart kan man vända sig om man är orolig för sitt eller andras barn?
  • Vilka är effekterna av cannabis?

Klicka här för att komma till filmen ”Cannabis bland ungdomar” på YouTube