För föräldrar

Ansökan om stöd

Som förälder är det lätt att oroas för sitt barn eller för sitt eget beteende i förhållande till barnet. Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp om du behöver stöd i ditt föräldraskap. De har stor erfarenhet av ge råd till både barn och vuxna. De har också god kunskap om samhällets samlade resurser för barn och unga och kan guida vidare om så behövs.

Mottagningsgruppen barn och ungdom nås via kontaktcenter på telefonnummer: 08-579 21 000. Läs mer om Socialkontoret barn och ungdom.

Ibland uppstår situationer då man som förälder känner sig otillräcklig och hjälplös. I sådana situationer kan du vända dig till socialtjänsten som kan hjälpa dig hantera problem i familjen. Du kan få stöd enskilt eller i grupp och hjälpen är kostnadsfri. Det går också bra att bara ringa för att fråga om råd. När du tar kontakt har du rätt att vara anonym.