För barn och unga

Barns rättigheter

Det finns lagar som säger vilka rättigheter barn har. Med barn menas här alla som är under 18 år. Till exempel har alla barn rätt att gå i skolan. Vuxna får inte slå barn i Sverige och barn har rätt att känna sig säkra och trygga där de bor.

De här lagarna är till för barnen.

Barnkonventionen (Barnombudsmannen)

BRIS har också sammanställt en lättläst skrift om barnets rättigheter.

Barnets rättigheter (BRIS)

För barn med särskilt boende

Samhället har ett särskilt ansvar för barn som inte bor med sina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett ungdomshem.

Rättigheter för barn som bor i familjehem

Rättigheter för barn som bor i familjehem (IVO)

Rättigheter för barn som bor på ett hem för vård och boende

Rättigheter för barn som bor på ett hem för vård och boende, HVB (IVO)

Rättigheter för barn som är inskrivna på särskilda ungdomshem

Om du är inskriven på ett särskilt ungdomshem får vissa tvångsåtgärder, så kallade särskilda befogenheter, användas mot dig.

Rättigheter för barn som är inskrivna på särskilda ungdomshem (IVO)

Rättigheter för barn som bor på LSS-boende

Rättigheter för barn som bor på LSS-boende (IVO)

 

Rättigheter i familjen

Barnombudsmannen har tagit fram tre filmer om barnets rättigheter i familjen

Tre filmer om rättigheter i familjen (Barnombudsmannen)

 

Källa IVO, SocialstyrelsenBarnombudsmannen, BRIS