Verksamheter

Verksamheter

I menyn till vänster kan du klicka vidare utifrån vilken ålder du är intresserad av. Under 0-5 år finns en förteckning över vilka verksamheter som riktar sig till de yngsta barnen. Övriga ålderskategorier är 6-12 år, 13-16 år samt 17-19 år. Texterna om verksamheterna beskriver deras uppdrag samt ger exempel på olika insatser.

Olika nivåer av insats och verksamhet

När du klickar på en verksamhet finns i spalten till höger information om vilken nivå av hjälp som verksamheten kan erbjuda. De olika nivåerna finns beskriva här nedanför:

Allmänna

Hälsofrämjande insatser som riktas till alla barn och unga i en viss åldersgrupp eller situation.

Första linjen

Insatser vid ett indikerat problem, det vill säga när någon har ett problem som personen själv eller någon annan söker hjälp för, eller som på annat sätt blivit uppenbart. För mer information och stödmaterial för första linjens arbete, klicka på rubriken.

Specialist

Insatser som är mer avgränsade eller mer specialiserade på viss typ av problem eller kräver specialistresurser. Till exempel insatser för mer komplicerade psykiatriska sjukdoms- tillstånd eller omfattande social problematik.