Aktör – Nivå: Första linjen

Stödgrupper för barn och unga

Nivå: Första linjen

Insatser (gruppträffar):
  • för barn med missbruksproblem i familjen
  • för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa
  • för barn som upplevt svåra skilsmässor
  • för barn som upplevt våld i hemmet (parallell grupp för föräldrar)

Barn och unga som har upplevt svåra händelser kan få stöd i grupp med andra barn som har liknande erfarenheter. Det kan vara barn som har:

  • upplevt våld i hemmet
  • föräldrar med missbruksproblem
  • föräldrar som är psykisk sjuka
  • föräldrar som genomgått en svår skilsmässa

I dagsläget har kommunen inga egna stödgrupper, men det finns andra aktörer runt om i Stockholm som bedriver stödgrupper för barn och unga. Vill du ha hjälp att hitta information om stödgrupper kan du kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp för barn och unga.

Kontaktuppgifter:

Telefon till mottagningsgruppen: 08-579 212 50