Aktör – All

Stödcentrum för unga brottsoffer

Nivå: Specialist

  • stödsamtal som hjälp att bearbeta brottshändelser
  • praktisk hjälp i kontakten med polis, åklagare och försäkringsbolag
  • praktisk hjälp inför en rättegång
  • stöd till föräldrar till brottsoffer

Stödcentrum hjälper och stödjer barn och ungdomar som har blivit utsatta för brott eller har varit vittnen när någon annan har blivit utsatt för brott. Även du som anhörig kan få stöd.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 010-563 21 15

Stödcentrum Nordväst