Aktör – Nivå: Generella

Fältteamet (Socialkontoret)

Nivå: Generella

 • arbetar uppsökande i utemiljöer
 • håller i undervisning på skolor och fritidsgårdar kring värderingar, våld och självrespekt

Nivå: Första linjen

 • identifierar barn/ungdomar i riskzonen och tar kontakt med föräldrar när det behövs, om det är möjligt
 • kartlägger enskilda barns och ungdomars situation för att se om det finns behov av stöd.
 • samarbetar med polisen kring barn/ungdomar då det finns oro för droger eller annan kriminalitet. Samarbetet sker genom gemensamma samtal med ungdomar och föräldrar.
 • hjälper föräldrar och ungdomar att hitta rätt stöd till exempel MiniMaria, skol- och familjeteamet och ungdomsmottagningen m.m.
 • följer upp händelser där ungdomar i grupp haft ett normbrytande beteende
 • mobiliserar föräldrar genom föräldramöten när det finns oro kring en ungdomsgrupp

Fältteamet finns för att stödja ungdomar och föräldrar. Du som är ung kan vända dig till socialkontorets fältteam om du behöver prata med en vuxen. Du som är förälder kan vända dig till fältteamet om du är orolig för ditt eller någon annans barn.

Uppdrag

Fältteamet i Sollentuna består av två socialsekreterare som arbetar för att stödja ungdomar i åldern 12-18 år och deras föräldrar. Uppdraget är att förebygga kriminalitet, våld, missbruk och andra sociala problem.

Såhär jobbar fältteamet

Fältteamet arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer såsom på fritidsgårdar, i utemiljöer och på skolor. De arbetar uppsökande både dag- och kvällstid.

 • Fältteamet samarbetar med fältfritidsledare, socialtjänst, polisen, skolor och fritidsgårdar och andra viktiga personer i ungdomars närhet.
 • Fältteamet förmedlar stöd och kan hänvisa vidare till exempelvis MiniMaria, Familjecentralen eller Ungdomsmottagningen.
 • Fältteamet kan vid behov ha enskilda uppföljande kontakter och samtal med ungdomar – ibland även tillsammans med föräldrar.
 • Fältteamet deltar så ofta de kan i föräldramöten och kan även sammankalla till föräldramöten när det finns oro kring en ungdomsgrupp.
Tystnadsplikt

Relationen till ungdomarna bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomens integritet. Därför har fältteamet tystnadsplikt som de röjer bara om de upplever att en ungdom kan fara illa. Vid oro för en ungdom tar fältteamet i första hand kontakt med föräldrarna.

Du som är ung…

…kan kontakta fältteamet om du vill prata med en vuxen och inte vet vart du ska vända dig. Du kan till exempel ha funderingar eller känna oro för relationer, skolan, alkohol, sex, din familjesituation. Du kan även kontakta fältteamet om du är orolig för en kompis. Om du behöver mer hjälp än fältteamet kan ge kommer de att hjälpa dig att få kontakt med den som kan ge det stödet.

Du som är förälder…

…kan kontakta fältteamet till exempel om du känner oro för ditt, eller någon annans barn, vill ha kontakt med andra tonårsföräldrar, känner till miljöer där det förekommer alkohol eller droger bland ungdomar i kommunen, eller i övrigt har frågor eller funderingar om situationen för ungdomar i Sollentuna.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 210 65

Följ fältarna på Facebook – Fältteamet Solentuna och på Instagram

Om Socialkontorets fältteam på Sollentuna.se