Aktör – All

Socialkontorets fältteam

Nivå: Generella

  • arbetar uppsökande i utemiljöer och på internet

Nivå: Första linjen

  • identifierar barn/ungdomar i riskzonen och tar kontakt med föräldrar när det behövs, om det är möjligt
  • kartlägger enskilda barns och ungdomars situation för att se om det finns behov av stöd.
  • samarbetar med polisen kring barn/ungdomar då det finns oro för droger eller annan kriminalitet. Samarbetet sker genom gemensamma samtal med ungdomar och föräldrar.
  • hjälper föräldrar och ungdomar att hitta rätt stöd till exempel MiniMaria, skol- och familjeteamet och ungdomsmottagningen m.m.
  • följer upp händelser där ungdomar i grupp haft ett normbrytande beteende
  • mobiliserar föräldrar genom föräldramöten när det finns oro kring en ungdomsgrupp

Socialkontorets fältteam arbetar med barn och ungdomar för att förebygga våld, missbruk och kriminalitet. Fältteamets arbete riktar sig mot de barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen. Fältteamet arbetar uppsökande i skolor på dagtid och i utemiljöer där ungdomar befinner sig på kvällar och helger. Socialsekreterarna i teamet mobiliserar föräldrar, andra närstående samt samarbetspartners för att skapa ett nätverk kring berörda barn och ungdomar. De kan vara behjälpliga med att arrangera riktade föräldramöten och kan även parallellt göra ett nätverksarbete med de berörda ungdomarna. Teamet tar emot tips både om barn och ungdomar i riskzonen och om platser där det finns alkohol och droger och där det förekommer våld eller annat destruktivt beteende.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-579 210 65

E-post: sok.falt@sollentuna.se
Om Socialkontorets fältteam på Sollentuna.se