Aktör – Nivå: Specialist

Socialkontoret barn och ungdom

Nivå: Specialist

  • Familjebehandling
  • Familjepedagogiskt stöd
  • kontaktperson/familj
  • kontakt med Mini-maria
  • ungdomskonsulentstöd
  • Företagspraktik
  • Jourhemsplacering
  • Familjehemsplacering
  • Hem för vård och boende

Socialkontoret tar emot alla anmälningar som gäller barn och ungdomar i Sollentuna. Socialsekreterarna i mottagningsgruppen bedömer om anmälan är så pass allvarlig att en utredning enligt socialtjänstlagen ska göras. Till mottagningsgruppen kan man ringa och konsultera i ärenden innan en anmälan görs. När mottagningen bedömt att en utredning ska inledas lämnas ärendet till en annan socialsekreterare som genomför utredningen. Utredning kan leda fram till någon form av hjälp och stöd till barnet och barnets familj. Hos socialkontoret kan också barn och föräldrar själva ansöka om hjälp. När barn, ungdomar och deras familjer får stöd och hjälp följs detta alltid upp av en socialsekreterare.

Mer information finns på SAGA Sollentuna om anmälningsplikt och vad som händer med en anmälan till socialtjänsten.

Kontaktuppgifter:

Mottagningsgruppen nås via kontaktcenter på telefonnummer: 08-579 210 00.

Om Socialkontoret barn och ungdom på Sollentuna.se