Aktör – Ålder: 6–12 år

Skol- och familjeteamet

Nivå: Generella

 • Föräldratelefon dit föräldrar kan ringa anonymt
 • Rådgivning till föräldrar om hur de kan stödja sitt barn
 • ABC-grupper (Alla Barn i Centrum), ett generellt föräldrastödsprogram med syfte att stärka föräldrarollen
 • Föreläsningar till föräldrar och pedagoger tillsammans
 • Trygghetscirkelns föräldraskap - ett anknytningsbaserat föräldraprogram med fokus på relationen mellan förälder och barn
 • Tonårsföräldragrupp

Nivå: Första linjen

 • Föräldrasamtal och familjesamtal, ibland i kombination med enskilda samtal med barn och ungdomar
 • Konsultationer till skola om bemötande av barn och föräldrar
 • Nätverksmöten där många parter är inblandade
 • KOMET – ett föräldrastödsprogram för nya sätt att lösa bråk och konflikter
 • Trygghetscirkelns föräldraskap - ett anknytningsbaserat föräldraprogram med fokus på relationen mellan förälder och barn
 • Riktade föräldragrupper – för föräldrar med liknande typer av utmaningar i relationen till sina barn

Skol- och familjeteamet är en del av Enheten för föräldrastöd inom Socialkontoret och arbetar förebyggande på uppdrag från familjer, grundskolor och gymnasieskolor. Teamet samarbetar med alla skolor i Sollentuna och är tillgängligt för familjer som bor i kommunen med barn i åldrarna 6-18 år. Den främsta uppgiften är att finnas som en diskussionspartner, ett bollplank till föräldrar och att bidra till att vuxna samarbetar för barnets bästa. Skol- och familjeteamet uppmuntrar både föräldrar och skolor att kontakta teamet i ett tidigt skede när problem uppstår.

Kontaktuppgifter:

Telefon 08-579 211 60.

Skol- och familjeteamet på Sollentuna.se
Information om stöd till föräldrar på Sollentuna.se